Felhasználási feltételek

A allasma.hu használata a felhasználók számára ingyenes, célja hogy gyors információforrást biztosítson. A allasma.hu használata az alábbiakban leírtak teljes mértékű elfogadását jelenti. Az oldalt használó személy automatikusan elfogadja jelen dokumentum tartalmát.

Az allasma.hu lehetőséget nyújt a felhazsnálóknak, hogy a weboldalon keresztül ingyenesen hozzáférjenek az állásajánlatokhoz.

A személyes adatokat amiket a allasma.hu kezel a felhasználók önkéntesen nyújtották be, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vegyék.

A képek, szövegek, grafikák és védjegyek (mint márkák, domain nevek stb.) amik a Weboldalon találhatók, jogi védelemben részesülnek az iparjogvédelmi, szerzői vagy egyéni jogok alapján (kép,név, stb).

Tilos másolni, archíviálni, közzétenni vagy átadni harmadik személynek a Weboldal tartalmát! Harmadik személy képe, szövege és védjegye (mint márkák, domain nevek stb.) amik a Weboldalon jelennek meg a vállalat magán tulajdonát képezik és kizárólag arra a célra lesznek használva amit saját maguk képviselnek, semmiképpen nem arra, hogy a allasma.hu-nak alárendeljék.

A allasma.hu nincs annak tudatában, hogy a weboldal bármely részén illegális vagy nem engedélyezett tartalma lenne, de ha találna olyan információt ami harmadik személyek jogát sértheti elkötelezi magát, hogy rögtön visszavonja ezt miután az érdekelt ezt írásban kéri az info@allasma.hu email címen. A allasma.hu elkötelezi magát, hogy a legjobb képességei szerint folyamatosan frissíti és ellenőrzi a weboldal tartalmát, a hirdetések hitelességét, hogy meggyőződjön a szolgáltatásainak magas színvonaláról.

Az allasma.hu nem módosítja sem a hirdetések tartalmát, sem a többi honlap tartalmát amik a weboldalról linkekkel érhetőek el, valamint nem köteles ellenőrzést és változtatást végezni ezeken.

Az allasma.hu-nak nincs semmi szerepe a hirdető és a jelölt között, nem végez semmi ellenőrzést az állásajánlatok minősége, biztonsága és jogszerűsége felett, sem az információk megbízhatóságáról amit a Jelöltek a Hirdetőknek küldenek.

Ezért allasma.hu nem vállal felelősséget:

a) jogellenes tartalomért, vagy törvény vagy harmadik személy sértéséért (pl. az emberi jogok, az ipari tulajdonjogok, a szerzői jogok, a tisztességtelen versenyviselkedés) ami akkor történhet meg ha más weboldalak tartalmazzák az Álláshirdetéseket.

b) pontatlan,hibás vagy hamis hirdetésért.

A allasma.hu magas hozzáférhetőségnek örvend és folyamatosan igyekszik szolgáltatásait fejleszteni.

Ha rövidebb vagy hosszabb ideig az allasma.hu szolgáltatása szünetel, elkötelezi magát, hogy ezt a szünetet a legrövidebb idő alatt korrigálja anélkül, hogy garantálná ennek megadott időtartamát.

A allasma.hu nem garantálhatja, hogy az internetes oldalaihoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz, így nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket az oldalakon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelése okoz, illetve melyek az internetes oldal közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak.

A allasma.hu gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A allasma.hu tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag az internetes oldal szolgáltatásainak fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A allasma.hu kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Az allasma.hu fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül oldalain változásokat, módosításokat hajtson végre, beleértve a falhasználási feltételeket, vagy az oldal egy promócióit.